Gençlik ve Spor Bakanlığı paklık vazifelisi alımı için son gün! Maaşlar ve takım dağılım tablosu…

Posted by

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaat yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. İstihdam koşulları ortasında bayan ve erkek bireylerin müracaat yapabileceği belirtilmiştir.

GSB GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

 • Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

 • Özel kanun yahut öbür mevzuatta yer alan kaideleri taşımak.

 • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 • Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak.

 • Görevini devamlı yapmaya mani hastalığı bulunmamak.

 • Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

 • Başvurduğu takımın bulunduğu vilayet hudutlarında ikamet etmek.

 • Başvuru yaptığı takım için aranan cinsiyet koşulunu taşımak.

 • Eski hükümlü daima personel konumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski

 • Hükümlü yahut Terörle Gayrette Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Personel Olarak Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı formda eski hükümlü olmak,

 • Engelli daima personel konumları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü hususunun birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı biçimde engelli olmak.

GSB ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

Temizlik Vazifelisi meslek kolu için; 

En az ortaöğretim (lise ve dengi) tahsil seviyesine sahip olmak.

Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi (12 Ağustos 2022) prestijiyle aranan kurallara haiz olması gerekmektedir.

Adayların müracaatlarının, müracaat yaptığı durum ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir. 

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Son vakitlerde açıklanan yeni artırımlarla birlikte bir çok meslek kümesine artırım yapıldı. Bunlar içerisinde en çok Merak edilenlerden birisi de Paklık Vazifelisi maaşları oldu.

Geçtiğimiz yıla nazaran maaşlarda %41,69 oranında artırım yapılması ile birlikte kamuda hizmet veren ve 5 bin TL civarında olan paklık vazifelisi maaşları 2022 temmuz ayı ile birlikte 8.500 TL civarında oldu. 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilecektir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilecektir.

İLANIN TAMAMI VE TABLOYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.