Kılıçdaroğlu: Kim yüreğindeki intikam hissini öldürmemişse bizimle yürüyecek yolu yoktur

Posted by

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma aktiflikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. Bir dizi ziyaretin arından Kılıçdaroğlu, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde 59’uncu Ulusal, 33’üncü Milletlerarası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Merasimleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı.

KAMİL ATEŞOĞULLARI’NA DOSTLUK VE BARIŞ ÖDÜLÜ

ANKA ve DHA’nın haberine nazaran, 59’uncu Ulusal, 33’üncü Memleketler arası Hacıbektaş Veli Anma Merasimleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne, CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Lider Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, belediye liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Mükafatı, Kamil Ateşoğulları’na verildi.

Program kapsamında yapılan etkinliklerde Hacı Bektaş-ı Veli’yi anmak için Alevi deyişleri söylenirken semah dönüldü. Daha sonra kürsüye CHP Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

HÜNKAR’A NAZARAN YÜREĞİMİZ BÜYÜK BİR KENTE MİSAL: “Her yıl Hacıbektaş ilçemizde Hoca Ahmet Yesevi’den feyz alan Horasan ereni Hacı Bektaş-ı Veli’yi anıyoruz. Bu toplantılarda, barıştan, bBirlikten, beraberlikten, kucaklaşmadan kelam ederiz. Bu söylemlerimizin altını daima birlikte doldurmak zorundayız. Sevgi, barış, huzur; birlikte bunların altını doldurmak zorundayız.

Hünkar’a nazaran; yüreğimiz, yani kalbimiz, gönlümüz büyük bir kente misal. Ulu Allah, kainatta neyi yarattıysa bu kentte yani kalbimizde bulunmaktadır der. Hünkar, bu kentin ilim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat, dehşet ve edep prensipleriyle korunduğunu söyler. Hünkar’ın bu inanışı ışığında hem kendi yüreğimizi hem de ülkemizi yani toplumsal, siyasal, kültürel, tarihî kalbimizi tekrar sağlıklı kılmalıyız.

KALBİMİZİN BİRİNCİ MUHAFIZI İLİM: Hünkar, büyük bir kente benzettiği kalbimizin birinci muhafızı olarak öncelikle bilimi, yani ilmi görür. İlim irfandır, fazilettir. Aklın oluşturduğu hazinedir. Yunus’un dediği üzere, kendini bilmektir, farklı niyete hürmettir. Kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamaktır. İlim bize, herkese, her kesite karşı zahir yani açık ve berrak olmayı öngörür.

Bugün insanlığın düşünsel zenginliği aklın yani ilimin yapıtıdır. Sevgili Peygamberimiz, ‘ilimle geçen her gece ibadetle geçen bin geceden daha hayırlıdır’ der. Dolasıyla herkesin fikrine, fikrine hürmet duyulmalı, alacağımız kararlar ile azami ölçüde geniş bir toplumsal mutabakatı sağlamaya ihtimam göstermeliyiz. Zira ilim, akıl bunu gerektirir. Hünkar’a nazaran ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

DAHA FAZLA CÖMERT OLMAMIZ GEREKEN BİR DEVİRDEN GEÇİYORUZ: Hünkar’a nazaran kalbimizin ikinci muhafızı cömertliktir. Zira bireyi beytülmale el uzatmaktan insani, hukuksal, ahlaki ve ekolojik prensipleri yerle yeksan ederek zenginlik sağlama hoyratlığından insanı uzak tutan bir histir. Daha fazla cömert olmamız gereken bir devirden geçiyoruz. İmkanlarımızı, birikimlerimizi karşılık beklemeksizin gereksinim sahipleri ile paylaşmalıyız. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeden toplumsal bir dayanışma örneği göstermeliyiz. Tek bir çocuğun dahi açlığını kendi ayıbımız olarak kabul etmeli, onun açlığını ortadan kaldıracak adımlar atmalıyız.

Hünkar’ın yüreğimizi koruduğuna inandığı bir öteki muhafız da utanma duygusudur. Yani yüzümüzü kızartacak her ne varsa uzak durmalı, kaçınmalıyız. Sevgili peygamberimiz, şayet utanmıyorsan istediğini yapabilirsin, der. Yani bir kişi ne vakit ki ayıplanmaktan kaygılanmıyor, onu kötülüklerden alıkoyan hiçbir güç kalmamış demektir.

UTANMA HİSSİNİ DEVLETİ YÖNETENLER İÇSELLEŞTİRMELİ: Artık utanmıyorsan insanların yoksulluğunu teşhir edebilirsin. Meğer utanma duygusu, insan onurunu muhafazayı zarurî kılar. Unutmayalım, utanma duygusu ferdi ve toplumsal ahlakımızın da kaynağıdır. Onun içindir ki ısrarla söylüyoruz, ülkemizin temel sorunlarının tahlilinde yeni bir ahlaki anlayış koşuldur. Bu koşulun yerine getirilmesi için de utanma hissini bilhassa devleti yönetenlerin içselleştirmesi gerekir.

SABIR, ÜLKEMİZİN MESELELERİNİ EN GENİŞ MUTABAKATTA ÇÖZME İRADESİDİR: Hünkar’ın dediği üzere yüreğimizin bir öbür muhafızı da sabırdır. Bir olgunluk evresi olarak kabul edilen sabır, bizleri ivedi etmekten ve yanlış karar almaktan koruduğu kadar kinden, intikam ve öç alma hissinden da uzak meblağ. Kimseye kin tutmamanın başlangıcında sabır vardır. Sabır, ortak tahlil için efor harcamanın, istişarenin yolunu açar. Müsamahayı büyütür sabır. Sabır, alttan almak, ertelemek değildir. Ülkemizin temel sıkıntılarını en geniş mutabakatta çözme iradesinin temelidir.

KANAAT EN ÇOK YÖNETİCİ SINIFI İÇİN GEÇERLİDİR: Hünkar’a nazaran yüreğimiz koruyan muhafızlar ortasında kanaat de vardır. Yani yüreğimizi koruyan muhafızların beşincisi az ile yetinip, elindekine razı olma duygusudur. Kanaatkâr olmak kendinizin ve sorumluluğumuz altında bulunanların gereksinimlerini karşılayabilir olmak; lakin kimsenin malında, mülkünde gözümüzün olmamasıdır. Ve kanaat en çok yönetici sınıfı için geçerlidir. Bilhassa siyasetçilerin, devleti yönetenlerin kâfi olandan daha fazla mal ve mülk edinme hissini kalplerden silmeleri gerekir. Zira siyasetçiler, yani yönetenler; devleti bir zenginleşme aracı olarak görmemelidirler.

KORKTUĞUNUZ İÇİN YA SUSARSINIZ YA İTİRAZ EDER KONUŞURSUNUZ: Hünkar’ın yüreğimizi koruduğuna inandığı altıncı muhafız dehşettir. Dehşet, Allah karşısındaki çaresizliğimizi tabir ettiği kadar; Allah’ın sevgi ve isteğini kazanmamızda da aracıdır. Bir o kadar da insani ve ahlaki bir histir. Bizi yanlış yapmaktan alıkoyan, kul hakkı yemekten, bireye yahut topluma karşı haksızlık, hukuksuzluk yapmaktan bizi uzak tutan hislerin başında dehşet gelir. Bazıları muktedirler karşısında korktuğu için siner, bazıları tarihe muktedirler karşısında sinen biri olarak geçmekten korktuğu için ayağa kalkar ve itiraz eder. Ya korktuğunuz için susarsınız ya da korktuğunuz için itiraz eder konuşursunuz.

EDEP EVVELKİ ALTI MUHAFIZI TABİR EDER: Son muhafız ise edeptir. Edep, kendisinden evvelki altı muhafızın tümünü; yani ilim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat, endişeyi da kapsayan manalar bütününü söz eder. Özetle eline, lisanına ve beline sahip olma hali bir edeptir. Çalmamak, şiddet uygulamamak, harama el uzatmamak; lisan ile davranışlarla, uygulamalarla, kararlarla kimseyi kırmamak, ötekileştirmemek, bir nevi 72 millete tıpkı gözle bakmak edeptir.

HER KİM YÜREĞİNDEKİ İNTİKAM HİSSİNİ ÖLDÜRMEMİŞSE BİZİMLE YÜRÜYECEK YOLU YOKTUR: Bu bağlamda sizlerin huzurunda vurgulamak isterim ki her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini, intikam hissini öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler, Hünkar’dan öğrendiğimiz üzere tüm inançlara, o inançlarının tüm mensuplarına hürmet duyar, hürmet gösteririz.

Bizler ferdî hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. Yeterlilikte ve adalette müsabakalı ve bunun gayretini vermeliyiz. Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız.” (HABER MERKEZİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.